Archiwum zamówień

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę paliwa gazowego obejmującą dystrybucję i zakup gazu dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Ochota m.st. Warszawy

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 214.000 EURO

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego

Przewiń na górę
Skip to content