Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota – m.st. Warszawy

Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo – księgowej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

DBFO Ochota - nagłówek graficzny

Archiwum zamówień

Sukcesywne dostawy środków czystości dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz DBFO – Ochota m.st. Warszawy
– postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem portalu e-Zamówienia, dostępne po kliknięciu na poniższy link:

Sukcesywne dostawy środków czystości dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz DBFO – Ochota m.st. Warszawy
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Ochota m.st. Warszawy oraz placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Sukcesywne zakupy i dostawy środków czystości dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz DBFO – Ochota m.st. Warszawy – postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem portalu e-Zamówienia, dostępne po kliknięciu na poniższy link:

Sukcesywne zakupy i dostawy środków czystości dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz DBFO – Ochota m.st. Warszawy


Zakup i dostawa komputerów dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz DBFO – Ochota m.st. Warszawy – postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem portalu e-Zamówienia, dostępne po kliknięciu na poniższy link:

Zakup i dostawa komputerów dla placówek oświatowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz DBFO – Ochota m.st. Warszawy


Kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmująca dystrybucję i zakup gazu dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy – postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem portalu e-Zamówienia, dostępne po kliknięciu na poniższy link:

Zakup gazu dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i dostawę ciepła do placówek oświatowych w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Ochota m.st. Warszawy – postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem portalu e-Zamówienia, dostępne po kliknięciu na poniższy link:

Zakup energii cieplnej dla placówek oświatowych w dzielnicy Ochota m.st. WarszawyZapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę (sprzedaż) papieru kserograficznego na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Ochota m.st. Warszawy oraz placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. WarszawyZapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę (sprzedaż) papieru kserograficznego na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Ochota m.st. Warszawy oraz placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. WarszawyPlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
pobierz plik (format PDF)Sukcesywne dostawy środków czystości i artykułów higienicznych
– postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem portalu
e-Zamówienia, dostępne po kliknięciu na poniższy link:

Dostawy środków czystości i artykułów higienicznych

Unieważnienie postępowania na sukcesywne dostawy środków czystości i artykułów higienicznych

Uzasadnienie


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę paliwa gazowego obejmującą dystrybucję i zakup gazu dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Ochota m.st. Warszawy

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 214.000 EURO

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego

Przewiń na górę
Skip to content