Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota – m.st. Warszawy

Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo – księgowej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

DBFO Ochota - nagłówek graficzny

Misja

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ochota m.st. Warszawy pod obecną nazwą istnieje od 1 kwietnia 2004 r. Jednak historia naszego Biura jest o wiele starsza. Początki naszego Biura sięgają końca lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku kiedy to w latach 1966-67 ze struktur Prezydium Rady Narodowej Dzielnicy Ochota – Inspektorat Oświaty wydzielono 5 małych zespołów do obsługi finansowej placówek oświatowych. Zespoły te zlokalizowane były w pięciu szkołach. W takiej strukturze działaliśmy do końca 1974 r.

Z dniem 1 stycznia 1975 r. powołano nową jednostkę budżetową do kompleksowej obsługi finansowej placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy Ochota pod nazwą Dzielnicowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół. DZEAS mieścił się w budynku VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wawelskiej 46.

W roku 1977 po wcieleniu Ursusa do dzielnicy Ochota ilość obsługiwanych szkół i placówek oświatowych zwiększa się do 101. Warto zaznaczyć, że w skład dzielnicy Ochota wchodziły wówczas także Włochy z Okęciem, dziś stanowiące odrębną dzielnicę Warszawy.

W roku 1980 DZEAS przeniesiono do budynku przy ul. Radomskiej 13/21, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego.

W roku 1992 Dzielnicowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół zmienił nazwę na Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Urzędu Dzielnicy Ochota.

W wyniku nowego podziału administracyjnego m.st. Warszawy z gminy Ochota wyodrębniono dwie nowe gminy: Warszawa Włochy i Warszawa Ursus. Z dniem 1 kwietnia 1993 r. ZEAS zaprzestał obsługiwać placówki z terenu gminy Ursus. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Gminy Warszawa Włochy, obsługa placówek zlokalizowanych na terenie gminy Włochy pozostała w Zespole do dnia 30 czerwca 1999 r.

Od dnia 1 lipca 1999 r. ZEAS obsługiwał tylko szkoły i placówki oświatowe usytuowane na terenie dzielnicy Ochota.

W związku z uchwałą nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 r. podjęto działania na rzecz ujednolicenia struktur oświatowych w mieście. I tak z dniem 1 kwietnia 2004 r., w wyniku kolejnych zmian organizacyjnych powstało Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota m.st. Warszawy.

W minionym okresie pracami naszego Biura kierowali dyrektorzy:

 1. Pani Danuta Samoraj w latach 1975 – 1984
 2. Pan Stanisław Giza od 01.01.1985 do 31.03.1986 r.
 3. Pan Zbigniew Juszkiewicz od 01.04.1986 do 31.01.1989 r.
 4. Pan Ryszard Wiśniewski od 01.02.1989 do 31.08.1990 r.
 5. Pani Krystyna Soporowska od 01.09.1990 do 31.10.1998 r.
 6. Pan Edward Markowski od 07.01.1999 do 05.10.2000 r.
 7. Pan Tomasz Turek od 02.11.2000 do 31.05.2004 r.
 8. Pan Włodzimierz Góral od 01.06.2004 do 27.07.2022 r. (przejście na emeryturę)

Od dnia 28.07.2022 r. Dyrektorem DBFO Ochota jest Pani Mariola Fedniczuk.

Priorytetem w działaniu DBFO Ochota jest sprawna, kompetentna i kulturalna obsługa placówek oświatowych jako całości oraz pojedynczych interesantów załatwiających sprawy w naszym Biurze.

O wizerunku naszej firmy decydują ludzie i jakość wykonywanej przez nich pracy. Wysokie kwalifikacje, zaangażowanie i życzliwość naszych pracowników są gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług. Ponadto Dyrekcja DBFO Ochota dba o profesjonalne przygotowanie kadr, sprzyja i umożliwia jednocześnie, podnoszenie przez pracowników kwalifikacji. Pracownicy systematycznie podnoszą też swoje kwalifikacje na organizowanych szkoleniach i kursach dotyczących zmian w przepisach z zakresu księgowości, administracji, płac, ubezpieczeń społecznych, kadrowych, itp.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota z powodzeniem realizuje misję jaka została powierzona Biuru przez Radę m.st. Warszawy i zapisana w statucie DBFO – Ochota, którą jest obsługa finansowo – księgowa i administracyjna szkół i placówek oświatowych z terenu dzielnicy Ochota.

Misję realizowaną przez DBFO – Ochota m.st. Warszawy można wyrazić poprzez:

 • dostarczanie najwyższej jakości usług publicznych, co przekłada się na zadowolenie zarówno klientów wewnętrznych jak i zewnętrznych;
 • celowe i efektywne gospodarowanie powierzonymi środkami finansowymi;
 • doskonalenie pracy, poprzez podnoszenie kwalifikacji, rozwój osobisty i zawodowy pracowników co w rezultacie zapewnia funkcjonowanie zmotywowanego i kompetentnego zespołu pracowników Biura.

Do realizacji szerokiego zakresu zadań statutowych niezbędna jest nie tylko wysokokwalifikowana i oddana sprawie kadra, ale również odpowiednie zaplecze i wyposażenie techniczne.

Obsługa 45 placówek i ponad 2300 osób bez nowoczesnego sprzętu komputerowego i odpowiedniego oprogramowania nie byłaby możliwa. Dyrekcja DBFO systematycznie unowocześnia bazę techniczną i informatyczną czyniąc z niej nowoczesne i skuteczne narzędzie pracy. Nad sprawnym jej funkcjonowaniem niezawodnie czuwa nasz informatyk Pan Robert Brzeszkiewicz.

Przewiń na górę
Skip to content