Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota – m.st. Warszawy

Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo – księgowej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

DBFO Ochota - nagłówek graficzny

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony WWW Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

Wstęp

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony WWW https://dbfo-ochota.waw.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-18

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Brzeszkiewicz, informatyk@dbfo-ochota.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 659 05 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy znajduje się w kwadracie ulic Radomska, Białobrzeska, Nieborowska i Brwinowska.

Dojście piesze od ulicy Grójeckiej ulicą Radomską. Od ulicy Kopińskiej ulicą Białobrzeską. Z ulicy Białobrzeskiej możliwość dojścia ulicą Radomską oraz Nieborowską.

Najbliższe przystanki tramwajowe:

 • Wawelska 03 – Kierunek Centrum – linie: 1, 7, 9, 14, 15, 25
 • Wawelska 04 – Kierunek Okęcie – linie: 1, 7, 9, 14, 15, 25

Najbliższe przystanki autobusowe:

 • Wawelska 06 – Kierunek dworzec zachodni – linie: 157, 182, 187, 523
 • Hala Kopińska 02 – Kierunek dworzec zachodni – linie: 182, 187, 517, 523
 • Hala Kopińska 04 – Kierunek Szcześliwice – linia 157
 • Hala Kopińska 01 – Kierunek Centrum/Praga – linie: 157, 182, 187, 517, 523

Uwaga! informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/


Wjazd samochodem, możliwy od ulicy Nieborowskiej

Uwaga! ul. Radomska jest ulicą jednokierunkową wjazd z ul. Grójeckiej

Najbliższe miejsca parkingowe (2 miejsca) dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na terenie biura, wjazd ulicą Nieborowska od ulicy Białobrzeskiej.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście na teren biuro od ulicy Radomskiej oraz ul. Nieborowskiej. Dostęp do biura dla osób poruszających się na wózku możliwy pochylnią (na parter) oraz dźwigiem na piętra.

W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Stopnie schodów proste, z wystającymi noskami. Pierwsze i ostatnie stopnie są oznaczone żółtymi kontrastującymi pasami.

W Punkcie Obsługi Interesanta zainstalowana jest Pętla indukcyjna.

Można korzystać z tłumacza PJM on-line.

Na stronie internetowej dostępna informacja w ETR (łatwego tekstu do czytania) oraz informacja w PJM (Polskim Języku Migowym). Brak innych wersji językowych serwisu.

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze i piętrach budynku.

Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez dwie klatki schodowe. Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Przewiń na górę
Skip to content