Oferty pracy

Archiwum

Stanowisko do spraw obsługi kasy oraz obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw obsługi kasy oraz obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. obsługi kasy oraz obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. obsługi kasy oraz obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w DBFO – Ochota m. st. Warszawy wyłoniono osobę, która została rekomendowana do zatrudnienia:

1. Pani Magdalena Kamila Matyjasiak - miejsce zamieszkania Konstancin - Jeziorna

Pani Magdalena Kamila Matyjasiak w najwyższym stopniu spełniła wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko ds. obsługi kasy oraz obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych. Kandydatka posiada kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, odpowiednią wiedzę merytoryczną oraz znajomość oprogramowania.

Stanowisko do spraw ochrony danych osobowych

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw ochrony danych osobowych

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. ochrony danych osobowych w DBFO – Ochota m. st. Warszawy wyłoniono osobę, która została rekomendowana do zatrudnienia:

1. Pan Patryk Gąsior- miejsce zamieszkania Warszawa

Pan Patryk Gąsior w najwyższym stopniu spełnia wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko ds. ochrony danych osobowych wykazując się odpowiednią wiedzą merytoryczną. Posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonywania czynności na ww. stanowisku.

Stanowisko do spraw obsługi kasy oraz obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw obsługi kasy oraz obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. obsługi kasy i obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

Informujemy, że w trakcie procedury naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze stanowisko ds. obsługi kasy oraz obsługi finansowo-księgowej w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Ochota m. st. Warszawy nie wpłynęła żadna aplikacja do zatrudnienia.

W związku z powyższym został wyznaczony kolejny termin naboru kandydatów na stanowisko do obsługi kasy oraz obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w DBFO - Ochota m. st. Warszawy.

Stanowisko do spraw obsługi kasy oraz obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw obsługi kasy oraz obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. obsługi kasy i obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

Informujemy, że w trakcie procedury naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze stanowisko ds. obsługi kasy oraz obsługi finansowo-księgowej w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Ochota m. st. Warszawy nie wpłynęła żadna aplikacja do zatrudnienia.

W związku z powyższym został wyznaczony kolejny termin naboru kandydatów na stanowisko do obsługi kasy oraz obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w DBFO - Ochota m. st. Warszawy.

Stanowisko do spraw obsługi kasy oraz obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw obsługi kasy oraz obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. płac i zasiłków w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

Informujemy, że w trakcie procedury naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze stanowisko ds. obsługi kasy oraz obsługi finansowo-księgowej w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Ochota m. st. Warszawy nie wyłoniono osoby do zatrudnienia.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:
Do ogłoszenia Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Ochota m. st. Warszawy w sprawie naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. obsługi kasy oraz obsługi finansowo-księgowej złożono 2 aplikacje, które spełniły wymagania formalne, jednak Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej nie rekomendowała kandydatów do zatrudnienia .

W związku z powyższym został wyznaczony kolejny termin naboru kandydatów na stanowisko do obsługi kasy oraz obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w DBFO - Ochota m. st. Warszawy.

Stanowisko do spraw płac i zasiłków

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw płac i zasiłków.

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. płac i zasiłków w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. płac i zasiłków w DBFO – Ochota m. st. Warszawy wyłoniono osobę, które została rekomendowana do zatrudnienia:

1. Pani Katarzyna Małkińska - miejsce zamieszkania Warszawa

Pani Katarzyna spełnia wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko ds. płac i zasiłków wykazując się odpowiednią wiedzą merytoryczną oraz oprogramowania.

Stanowisko do spraw obsługi kasy oraz obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw obsługi kasy oraz obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. obsługi kasy oraz obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. obsługi kasy oraz obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w DBFO – Ochota m. st. Warszawy wyłoniono osobę, która została rekomendowana do zatrudnienia:

1. Pani Magdalena Leszczyńska - miejsce zamieszkania Warszawa

Pani Magdalena Leszczyńska w najwyższym stopniu spełniła wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko ds. obsługi kasy oraz obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych. Ww. posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną oraz znajomość oprogramowania.

Stanowisko do spraw płac i zasiłków

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw płac i zasiłków

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. płac i zasiłków w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. płac i zasiłków w DBFO – Ochota m. st. Warszawy wyłoniono osobę, które została rekomendowana do zatrudnienia:

1. Pani Anna Dorota Dziekańska , miejsce zamieszkania Radziejowice

Pani Anna Dorota Dziekańska spełnia wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko ds. płac i zasiłków wykazując się odpowiednią wiedzą merytoryczną oraz oprogramowania.

Stanowisko do spraw obsługi kasy oraz obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw obsługi kasy oraz obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. obsługi kasy oraz obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

Informujemy, że w trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. obsługi kasy oraz obsługi finansowo - księgowej placówek oświatowych w DBFO – Ochota m. st. Warszawy nie wpłynęła żadna aplikacja do zatrudnienia.

W związku z powyższym został wyznaczony kolejny termin naboru kandydatów na stanowisko do obsługi kasy oraz obsługi finansowo - księgowej placówek oświatowych w DBFO - Ochota m. st. Warszawy.

Stanowisko do spraw obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw obsługi kasy oraz obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w DBFO – Ochota m. st. Warszawy wyłoniono osobę, która została rekomendowana do zatrudnienia:

1. Pani Dominika Stelmach, miejsce zamieszkania Warszawa

Pani Dominika Stelmach w najwyższym stopniu spełniła wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych. Ww. posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną oraz znajomość oprogramowania.

Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych w Dziale Organizacji, Kadr i Spraw Socjalnych

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. Organizacji, Kadr i Spraw Socjalnych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. Organizacji, Kadr i Spraw Socjalnych w DBFO – Ochota m. st. Warszawy wyłoniono osobę, która została rekomendowana do zatrudnienia:

1. Dorota Zwierzchowska, miejsce zamieszkania Warszawa

Pani Dorota Zwierzchowska spełnia wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko ds. Organizacji, Kadr i Spraw Socjalnych wykazując się odpowiednią wiedzą merytoryczną.

Stanowisko do spraw płac i zasiłków

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw płac i zasiłków

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. płac i zasiłków w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. płac i zasiłków w DBFO – Ochota m. st. Warszawy wyłoniono osobę, które została rekomendowana do zatrudnienia:

1. Pani Justyna Napiórkowska, miejsce zamieszkania Czerwonka

Pani Justyna spełnia wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko ds. płac i zasiłków wykazując się odpowiednią wiedzą merytoryczną oraz oprogramowania.

Stanowisko do spraw płac i zasiłków

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw płac i zasiłków

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. płac i zasiłków w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. płac i zasiłków w DBFO – Ochota m. st. Warszawy wyłoniono osobę, które została rekomendowana do zatrudnienia:

1. Pani Ewa Małgorzata Cepiak - miejsce zamieszkania Józefów

Pani Ewa spełnia wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko ds. płac i zasiłków wykazując się w wysokim stopniu odpowiednią wiedzą merytoryczną oraz oprogramowania.

Stanowisko do spraw obsługi kasy oraz obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw obsługi kasy oraz obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze –stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w DBFO – Ochota m. st. Warszawy wyłoniono osobę, która została rekomendowana do zatrudnienia:

1. Pani Magdalena Dziak - miejsce zamieszkania Warszawa

Pani Magdalena Dziak w najwyższym stopniu spełniła wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych. Ww. posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną oraz znajomość oprogramowania.

Stanowisko do spraw obsługi kasy oraz obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw obsługi kasy oraz obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. obsługi kasy oraz obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. obsługi kasy oraz obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w DBFO – Ochota m. st. Warszawy wyłoniono osobę, która została rekomendowana do zatrudnienia:

1. Magdalena Rosłaniec - miejsce zamieszkania Warszawa

Pani Magdalena Rosłaniec spełniła wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko ds. obsługi kasy oraz obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych. Ww. posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną oraz znajomość oprogramowania.

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze - specjalista ds. ochrony danych osobowych

Uzupełnienie informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. ochrony danych osobowych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. ochrony danych osobowych w DBFO – Ochota m. st. Warszawy wyłoniono p. Filipa Ziembę zamieszkałego w Warszawie.

W związku z nie podjęciem pracy przez p. Filipa Ziembę, kolejną osobą do zatrudnienia na ww. stanowisko urzędnicze jest p. Katarzyna Pawłowska zamieszkała w Warszawie.

Pani Katarzyna Pawłowska spełnia kryteria stawiane kandydatom do zatrudnienia na stanowisko ds. ochrony danych osobowych.


Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. ochrony danych osobowych w DBFO – Ochota m. st. Warszawy wyłoniono osoby, które zostały rekomendowane do zatrudnienia:

1. Pani Ewa Nagadowska - miejsce zamieszkania Warszawa

2. Pan Filip Ziemba - miejsce zamieszkania Warszawa

Pani Ewa Nagadowska oraz Pan Filip Ziemba spełniają wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko ds. ochrony danych osobowych wykazując się odpowiednią wiedzą merytoryczną.

Stanowisko do spraw obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w DBFO – Ochota m. st. Warszawy wyłoniono osobę, która została rekomendowana do zatrudnienia:

1. Pani Monika Dobrzyńska - miejsce zamieszkania Pruszków

Pani Monika Dobrzyńska spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych. W/w posiada doświadczenie zawodowe w obszarach oświaty wykazując się odpowiednią wiedzą merytoryczną oraz znajomością oprogramowania.

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na 3 wolne stanowiska urzędnicze - specjalista ds. ochrony danych osobowych

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. ochrony danych osobowych w DBFO – Ochota m. st. Warszawy wyłoniono osoby, które zostały rekomendowane do zatrudnienia:

1. Pani Dagmara Dorota Borkowska - miejsce zamieszkania Warszawa

2. Pani Sylwia Krawczyk - miejsce zamieszkania Zagościniec

Pani Dagmara Dorota Borkowska oraz Pani Sylwia Krawczyk spełniły wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko ds. ochrony danych osobowych wykazując się odpowiednią wiedzą merytoryczną .

Stanowisko do spraw obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na 2 wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w DBFO – Ochota m. st. Warszawy wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia:

1. Pani Karolina Kołodziejczyk – miejsce zamieszkania Łowicz

2. Pani Katarzyna Korczyńska – miejsce zamieszkania Pruszków

Pani Karolina Kołodziejczyk oraz Pani Katarzyna Korczyńska spełniają wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych, wykazując się odpowiednią wiedzą merytoryczną.

Stanowisko do spraw płac i zasiłków

Ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw płac i zasiłków

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. płac i zasiłków w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. płac i zasiłków w DBFO – Ochota m. st. Warszawy wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia:

1. Pani Magdalena Nawra – miejsce zamieszkania Warszawa

Pani Magdalena Nawra spełniła wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko ds. płac i zasiłków, wykazując się odpowiednią wiedzą merytoryczną.