Oferty pracy

Archiwum

Stanowisko do spraw obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w DBFO – Ochota m. st. Warszawy wyłoniono osobę, która została rekomendowana do zatrudnienia:

1. Monika Dobrzyńska - miejsce zamieszkania Pruszków

Pani Monika Dobrzyńska spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych. W/w posiada doświadczenie zawodowe w obszarach oświaty wykazując się odpowiednią wiedzą merytoryczną oraz znajomością oprogramowania.

Specjalista ds. ochrony danych osobowych

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na 3 wolne stanowiska urzędnicze - specjalista ds. ochrony danych osobowych

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. ochrony danych osobowych w DBFO – Ochota m. st. Warszawy wyłoniono osoby, które zostały rekomendowane do zatrudnienia:

1. Dagmara Dorota Borkowska - miejsce zamieszkania Warszawa

2. Sylwia Krawczyk - miejsce zamieszkania Zagościniec

Pani Dagmara Dorota Borkowska oraz Pani Sylwia Krawczyk spełniły wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko ds. ochrony danych osobowych wykazując się odpowiednią wiedzą merytoryczną .

Stanowisko do spraw obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na 2 wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w DBFO – Ochota m. st. Warszawy wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia:

1. Karolina Kołodziejczyk – miejsce zamieszkania Łowicz

2. Katarzyna Korczyńska – miejsce zamieszkania Pruszków

Pani Karolina Kołodziejczyk oraz Pani Katarzyna Korczyńska spełniają wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych, wykazując się odpowiednią wiedzą merytoryczną.

Stanowisko do spraw płac i zasiłków

Ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko do spraw płac i zasiłków

DYREKTOR DZIELNICOWEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY OCHOTA m. st. WARSZAWY

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. płac i zasiłków w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy

W trakcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. płac i zasiłków w DBFO – Ochota m. st. Warszawy wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia:

1. Magdalena Nawra – miejsce zamieszkania Warszawa

Pani Magdalena Nawra spełniła wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko ds. płac i zasiłków, wykazując się odpowiednią wiedzą merytoryczną.