Komunikaty

Data publikacji - 20 września 2018 r.

Posiedzenie Dzielnicowej Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Emerytowanych Pracowników Oświaty z terenu Dzielnicy Ochota.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy informuje, że w dniu 24 września 2018 roku
o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Dzielnicowej Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
dla Emerytowanych Pracowników Oświaty z terenu Dzielnicy Ochota.

Na posiedzeniu Komisji będą rozpatrywane wnioski o pomoc finansową z ZFŚS złożone przez emerytowanych pracowników oświaty Dzielnicy Ochota.

Data publikacji - 20 września 2018 r.

Posiedzenie Dzielnicowej Komisji Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego Dzielnicy Ochota

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy informuje, że w dniu 24 września 2018 roku
o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Dzielnicowej Komisji Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego Dzielnicy Ochota.

Na posiedzeniu rozpatrywane będą wnioski o pożyczkę na cele mieszkaniowe złożone przez pracowników będących w zatrudnieniu, a także emerytów i rencistów – byłych pracowników oświaty Dzielnicy Ochota.