Finanse

Plan wydzielonego rachunku dochodów na rok 2019 zgodnie z Uchwałą nr VI/62/2019 Rady m. st. Warszawy z dnia 25.01.2019 r.

Przedszkola Szkoły Podstawowe Licea Zespoły Szkół MOS, MDK, IIIOJ CKU, PPP9, SP152, CLX LO Stołówki