Finanse

Plan wydzielonego rachunku dochodów na rok 2019 zgodnie z Uchwałą nr XIII/252/2019 Rady m. st. Warszawy z dnia 30.05.2019 r.

Przedszkola Szkoły Podstawowe Licea Zespoły Szkół MOS, MDK, IIIOJ CKU, PPP9, SP152, CLX LO Stołówki