Finanse

Plan wydzielonego rachunku dochodów na rok 2018 zgodnie ze stanem na 31 października 2018 r.

Przedszkola Szkoły Podstawowe Licea Zespoły Szkół MOS, MDK, IIIOJ CKU, PPP9, SP152, CLX LO Stołówki