Finanse

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie
zbiorcze DBFO
Sprawozdanie
DBFO-Ochota
Sprawozdanie
Pozostała działalność
Sprawozdanie
Przedszkole nr 59
Sprawozdanie
Przedszkole nr 61
Sprawozdanie
Przedszkole nr 66
Sprawozdanie
Przedszkole nr 70
Sprawozdanie
Przedszkole nr 99
Sprawozdanie
Przedszkole nr 100
Sprawozdanie
Przedszkole nr 101
Sprawozdanie
Przedszkole nr 102
Sprawozdanie
Przedszkole nr 111
Sprawozdanie
Przedszkole nr 114
Sprawozdanie
Przedszkole nr 176
Sprawozdanie
Przedszkole nr 225
Sprawozdanie
Przedszkole nr 239
Sprawozdanie
Przedszkole nr 241
Sprawozdanie
Przedszkole nr 248
Sprawozdanie
Przedszkole nr 255
Sprawozdanie
Przedszkole nr 293
Sprawozdanie
Przedszkole nr 312
Sprawozdanie
Przedszkole nr 315
Sprawozdanie
Przedszkole nr 404
Sprawozdanie
Szkoła Podstawowa nr 10
Sprawozdanie
Szkoła Podstawowa nr 23
Sprawozdanie
Szkoła Podstawowa nr 61
Sprawozdanie
Szkoła Podstawowa nr 97
Sprawozdanie
Szkoła Podstawowa nr 152
Sprawozdanie
Szkoła Podstawowa nr 175
Sprawozdanie
Szkoła Podstawowa nr 264
Sprawozdanie
Szkoła Podstawowa nr 280
Sprawozdanie
VII Liceum Ogólnokształcące
Sprawozdanie
XIV Liceum Ogólnokształcące
Sprawozdanie
XXI Liceum Ogólnokształcące
Sprawozdanie
XLVIII Liceum Ogólnokształcące
Sprawozdanie
CLX Liceum Ogólnokształcące
Sprawozdanie
Zespół Szkół nr 4
Sprawozdanie
Zespół Szkół nr 26
Sprawozdanie - Zespół Szkół im. St. Wysockiego d. "Kolejówka" Sprawozdanie - Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 Sprawozdanie - Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 Sprawozdanie - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 Sprawozdanie
III Ogród Jordanowski
Sprawozdanie - Młodzieżowy Dom Kultury "Ochota" Sprawozdanie - Ognisko Pracy Pozaszkolnej Sprawozdanie - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 9-