Finanse

Aktualne plany budżetowe na 2019 rok szkół i placówek oświatowych wprowadzonych zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1098/2019 z dnia 27.06.2019 r..

Przedszkole nr 59 Przedszkole nr 61 Przedszkole nr 66 Przedszkole nr 70 Przedszkole nr 99 Przedszkole nr 100 Przedszkole nr 101 Przedszkole nr 102 Przedszkole nr 111 Przedszkole nr 114 Przedszkole nr 176 Przedszkole nr 225 Przedszkole nr 239 Przedszkole nr 241 Przedszkole nr 248 Przedszkole nr 255 Przedszkole nr 293 Przedszkole nr 312 Przedszkole nr 315 Przedszkole nr 404 Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 23 Szkoła Podstawowa nr 61 Szkoła Podstawowa nr 97 Szkoła Podstawowa nr 152 Szkoła Podstawowa nr 175 Szkoła Podstawowa nr 264 Szkoła Podstawowa nr 280 VII Liceum Ogólnokształcące XIV Liceum Ogólnokształcące XXI Liceum Ogólnokształcące XLVIII Liceum Ogólnokształcące CLX Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 26 Zespół Szkół im. St. Wysockiego
d. "Kolejówka"
Zespół Szkół Samochodowych
i Licealnych nr 1
Centrum Kształcenia
Ustawicznego Nr 2
Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy nr 7
III Ogród Jordanowski Młodzieżowy Dom Kultury "Ochota" Ognisko Pracy Pozaszkolnej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 9