Działy

Dział Księgowości i Rozliczeń

Kierownik Działu Księgowości i Rozliczeń

Frączkowska Ewa

tel. (22) 659-05-61 wew. 244

e-mail: ksiegowosc@dbfo-ochota.waw.pl

Wykaz numerów wewnętrznych. Centrala: (22) 659-05-61

Nr pokoju
Imię i nazwisko
Stanowisko
Nr wew.
217
Kołodziejczyk Karolina
Starszy Referent
219
217
Niewiadomska Renata
Starszy Specjalista
216
218
Wieczorek Katarzyna
Zastępca Kierownika
247
218
Krawczyk Sylwia
Samodzielny Referent
207
219
Kalinowska Zofia
Starszy Specjalista
205
219
Galantowicz Marzena
Specjalista
205
220
Bartnicka Teresa
Starszy Specjalista
229
220
Olszewska Małgorzata
Samodzielny Referent
229
223
Połeć Monika
Specjalista
220
223
Dębowska Beata
Starszy Referent
220
225
Szcześniak Katarzyna
Starszy Specjalista
227
225
Korczyńska Katarzyna
Starszy Referent
231
230
Bergolc Iwona
Specjalista
228
230
Zwierzchowska Dorota
Pomoc Administracyjna
228
230
Rosłaniec Magdalena
Kasjer
228
231
Dobrowolska Aleksandra
Główny Specjalista
223
231
Lenicka-Bajer Grażyna
Specjalista
223